Kontakt

Biuro Festiwalu Nauki w Krakowie

sprawy organizacyjno-administracyjne
tel.: 12 662 60 45
e-mail: festiwalnauki@up.krakow.pl

 

Biuro Promocji i Karier
oprawa promocyjna i reklamowa
pozyskiwanie sponsorów
tel: 12 662 60 23
e-mail: promocja_festiwalnauki@up.krakow.pl
 
Centrum Sportu i Rekreacji
imprezy sportowe
tel: 12 662 66 48
e-mail: csir@up.krakow.pl
 
Ośrodek Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych
informacje o konkursach
administrowanie stroną internetową Festiwalu Nauki w Krakowie
tel: 12 662 79 35
e-mail: oies_festiwalnauki@up.krakow.pl