Organizatorzy

GŁÓWNY ORGANIZATOR

Współorganizatorzy
Festiwalu Nauki w Krakowie:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie    Akademia Ignatianum w Krakowie    Akademia Muzyczna w Krakowie   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN    Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN        Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN      Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna    Politechnika Krakowska  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie   Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie     Kuratorium Oświaty w Krakowie