Patroni honorowi

 

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Minister Edukacji Narodowej

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Małopolski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Małopolski

Józef Pilch

 Województwo Małopolskie

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa

 Kraków

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Prof. Jacek Majchrowski

Rada Miasta Krakowa

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA KRAKOWA

Bogusław Kośmider

 kolegium rektorów

Przewodniczący

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki

Zbigniew Błocki

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Prezes Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Maciej Żylicz