Program szczegółowy

Sortuj wydarzenia:

2016-04-25
17:00 - 18:00
„W Polsce podoba mi się prawie wszystko”. Spotkanie z Robertem Polce, dziennikarzem i popularyzatorem polskiej kultury wśród Włochów.
Opis
Rozmowa z Robertem Polce, dziennikarzem, autorem przewodników o popularyzacji polskiej kultury we Włoszech, o pracy przewodnika turystycznego, a także o napisanym przez niego – jak sam mówi w jednym wywiadzie – o przewodniku „nie po Polsce, ale po Polakach, o tym, co Polakom w duszy gra i dlaczego”, zatytułowanym „Polska. Vademecum po obyczajowości i tradycji”.
Dziedzina nauki
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Rodzaj wydarzenia
spotkania
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
NIE
Kontakt
Paulina Kwaśniewska-Urban: p.j.kwasniewska@gmail.com
Adres
, ,
2016-05-09
17:00 - 18:00
Czy światło jest najszybsze?
Opis
Wykład prof. dr hab. Edwarda Kapuścika. W wystąpieniu zostanie pokazane, jak obalony został mit głoszący, że wartość prędkości światła jest największą możliwą wartością prędkości na świecie.
Dziedzina nauki
fizyka i astronomia
Rodzaj wydarzenia
wykłady
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
Rezerwacja dostępna dla grup szkolnych oraz studenckich pod adresem: dwcislo@up.krakow.pl
Kontakt
dwcislo@up.krakow.pl
Adres
, ,
2016-05-11
09:00 - 13:00
Gry i zabawy
Opis

Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży z krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Dziedzina nauki
kultura fizyczna
Rodzaj wydarzenia
imprezy sportowe
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
NIE
Kontakt
zibitrap@poczta.fm (mgr Zbigniew Birnbaum)
Adres
Kryta pływalnia UP, ul. Ingardena 4, Kraków
2016-05-11
09:00 - 13:00
Turniej siatkówki
Opis
Turniej siatkówki dla dzieci z krakowskich szkół podstawowych
Dziedzina nauki
kultura fizyczna
Rodzaj wydarzenia
imprezy sportowe
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
NIE
Kontakt
pawelleja@o2.pl (mgr Paweł Leja)
Adres
sala gimnastyczna nr 4, os. Stalowe 17, Kraków
2016-05-16
17:00 - 18:00
Szalony Krawiec, czyli przestrzenie matematyczne w twórczości Stanisława Lema.
Opis

Wykład Prof. Michała Szurka z Uniwersytetu Warszawskiego skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych

Dziedzina nauki
nauki matematyczne i informatyczne
Rodzaj wydarzenia
wykłady
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
NIE
Kontakt
kowalska@up.krakow.pl
Adres
, ,
2016-05-17
15:30 - 17:30
Projekcja filmu Kongres Ari Folmam
Opis
Inspiracją filmu Kongres było fantastyczno - naukowe opowiadanie Stanisława Lema Kongres futurologiczny. To ciekawe połączenie filmu animowanego z fabularnym, zacierające granice pomiędzy rzeczywistością a tzw. rzeczywistością rozszerzoną i fikcją. Film to potencjalne studium o czasie, kierunku, w którym zmierza postęp i technologia oraz ich wpływie na współczesne kino. Wprowadzenie do filmu oraz dyskusję popraowadzi prof. Bogusław Skowronek, znany filmo - i medioznawca, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Dziedzina nauki
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Rodzaj wydarzenia
pokazy filmowe
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
Wstęp bezpłatny
Kontakt
mstoch@up.krakow.pl
Adres
, ,
2016-05-17
17:30 - 18:30
Projekcja multimedialna Poezja w przestrzeni wirtualnej
Opis
Odkrycia technologiczne ostatnich dziesięcioleci przyczyniły się do przeniesienia części tekstów literackich w przestrzeń wirtualną. Funkcjonują tam w formie hipertekstów - fascynującego połączeń słów, grafiki i systemu odniesień hipertekstualnych. Sensy tych tekstów nie są gotowe, wymagane jest zaangażowanie użytkownika w proces tworzenia dzieła. Do takiej przygody zapraszają Koła Naukowe działające w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Dziedzina nauki
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Rodzaj wydarzenia
prezentacje
Organizator
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rejestracja
Wstęp bezpłatny
Kontakt
mstoch@up.krakow.pl
Adres
, ,
2016-05-18
09:00 - 15:00
Wizyta w Centrum Książki Przyrodniczej
Opis
Prezentacja najnowszych ksiażek z biologii, botaniki, ochrony środowiska, ekologii, medycyny
Dziedzina nauki
nauki biologiczne i medyczne
Rodzaj wydarzenia
inne
Organizator
Instytut Botaniki PAN
Rejestracja
NIE
Kontakt
-
Adres
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków
2016-05-18
09:00 - 15:00
Wystawa Czas i przestrzeń w Statystyce Publicznej
Opis
Wystawa przedstawiając publikacje Statystyki Publicznej począwszy od powstania pierwszego Biura Statystycznego.
Dziedzina nauki
nauki matematyczne i informatyczne
Rodzaj wydarzenia
Organizator
Urząd Statystyczny w Krakowie
Rejestracja
NIE
Kontakt
mwalaszek@stat.gov.pl
Adres
Urząd Statystyczny, ul. K. Wyki 3, Kraków
2016-05-18
10:30 - 11:30
Środowiskowe źródła infekcji grzybiczych ludzi i zwierząt.
Opis
wykad dr Magdaleny Owczarek - Kościelniak Podczas wykładu zaprezentowane zostaną interesujące przypadki ciężkich chorób grzybiczych z całego świata. Omówione zostaną przykłady infekcji nabytych poprzez bliski kontakt ze środowiskiem. Poznamy ciemną stronę kokosów, różanych kolców i innych niebezpieczeństw środowiska naturalnego.
Dziedzina nauki
nauki biologiczne i medyczne
Rodzaj wydarzenia
wykłady
Organizator
Instytut Botaniki PAN
Rejestracja
Uczestnictwo w zajęciach możliwe jedynie po wcześniejszej rejestracji i otrzymania potwierdzenia zapisu. Rezerwacja pod adresem: k.kozielec@botany.pl
Kontakt
k.kozielec@botany.pl
Adres
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, ul. Lubicz 46, Kraków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10