Program szczegółowy

Sortuj wydarzenia:

2016-05-19
11:00 - 17:00
Plener rysunkowy
Opis
Plener rysunkowy studentów pierwszego roku i wystawa rysunków. Prezentacja umijętności plastycznych studentów.
Dziedzina nauki
kultura i sztuka
Rodzaj wydarzenia
wystawy
Organizator
Politechnika Krakowska
Rejestracja
NIE
Kontakt
dr inż. arch. Tomasz Kapecki
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot PK, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
Substancje lepkosprężyste i proces sieciowania na przykładzie hydrożelu poli(alkoholu winylowego) 
Opis
Hydrożel poli(alkoholu winylowego) PVA może zostać wytworzony poprzez zmieszanie wodnego roztworu PVA i wodnego roztworu czteroboranu sodu (boraks) o odpowiednich stężeniach. Jony boranowe wiążą grupy hydroksylowe makromolekuł PVA (gł. oddziaływania wodorowe), w wyniku czego powstaje trójwymiarowa sieć wiązań, między którymi „uwięzione” zostają cząsteczki wody. Powstała galaretowata substancja, hydrożel, wykazuje cechy lepkosprężyste - odkształcana z małą prędkością lub poddana długotrwałemu działaniu siły zachowuje się jak ciecz lepka - płynie. Odkształcana gwałtownie zachowuje się sprężyście.
Dziedzina nauki
nauki techniczne
Rodzaj wydarzenia
pokazy
Organizator
Politechnika Krakowska
Rejestracja
NIE
Kontakt
Marek Nykiel mnykiel@mech.pk.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot PK, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
PrezentacjaWydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH
Opis
„Prezentacji zjawisk fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych magnesów trwałych (siły oddziaływania, zasada indukcji)”,„Prezentacji zasady działania silników elektrycznych (otwarte modele maszyn elektrycznych zasilane bezpiecznym napięciem)”,„Prezentacji modeli oraz układów sterowania maszyn z magnesami trwałymi”,„Lewitacja magnetyczna z wykorzystaniem nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBaCuO”,„Generator van de Graaffa i zjawiska związane z polem elektrostatycznym”,„Silnik fotowoltaiczny”„Wahadło odwrócone”,„Wbudowane systemy wizyjne”, „Pojazdy przyszłości – samochód autonomiczny”,„Od pomiarów do modelu 3D - nowoczesne metody przetwarzania i prezentacji danych”.Wersja angielska:The presentation of physical phenomena using modern permanent magnets"The presentation of principle of operation electric motors (open models of electrical machines powered by safe voltage)"The presentation of models and machine with permanent magnets control systems "Magnetic levitation using a high-temperature superconductor YBaCuO"Van de Graaff generator and phenomena connected with electrostatic field"Photovoltaic engine "Reversed pendulum"Embedded vision systems"Vehicles of the future - an autonomous car"From measurements to 3D model - modern methods of processing and presentation of data.
Dziedzina nauki
nauki techniczne
Rodzaj wydarzenia
prezentacje
Organizator
Akademia Górniczo-Hutnicza
Rejestracja
NIE
Kontakt
-
Adres
Miasteczko Festiwalowe, namiot Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
Poznaj Słońce
Opis
Obserwacje plam na Słońcu (przy zadawalającej pogodzie), obserwacje elementów architektonicznych na Rynku przy pomocy teleskopu. Quizy i konkursy dla dzieci.
Dziedzina nauki
fizyka i astronomia
Rodzaj wydarzenia
pokazy
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
karolina.polgroszewicz@uj.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot WFAIS UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
Prezentacja Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturow
Opis
Prezentacja dorobku i publikacji Koła Naukowego, Prezentacja warsztatu studenta etnografii i etnologii Konkurs z nagrodami poświęcony sztuce i architekturze Krakowa, Quiz dotyczący wiedzy z historii sztuki
Dziedzina nauki
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Rodzaj wydarzenia
prezentacje
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
-
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot Wydziału Historycznego UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
Motaj z nami czyli jak wykonać ukraińską lalkę – przyspieszony kurs motania
Opis
Motaj z nami czyli jak wykonać ukraińską lalkę – przyspieszony kurs motania
Dziedzina nauki
kultura i sztuka
Rodzaj wydarzenia
warsztaty
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
Alicja Nowak: alicja.z.nowak@uj.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot WSMiP UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
Obserwacje płytek cienkich skał z różnych grup
Opis
Obserwacje płytek cienkich skał z różnych grup (magmowe, głębinowe, osadowe, metamorficzne) pod mikroskopem polaryzacyjnym oraz ich porównanie z okazami makroskopowymi. Obraz spod mikroskopu wyświetlany na ekranie z kamerą
Dziedzina nauki
nauki o Ziemi i nauki górnicze
Rodzaj wydarzenia
pokazy
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
beata.stozek@gmail.com
Adres
miasteczko namiotowe, namiot UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 17:00
Gry strategiczne
Opis
Wpływ reguł gry na sposób doboru strategii.
Dziedzina nauki
nauki matematyczne i informatyczne
Rodzaj wydarzenia
warsztaty
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
marek.smieja@ii.uj.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot WmiI UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 17:00
CellCraft
Opis
Nauka poprzez grę, z nami poznasz od podstaw komórkę, jego strukturę, organelle oraz cykl życia.
Dziedzina nauki
nauki matematyczne i informatyczne
Rodzaj wydarzenia
warsztaty
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
marek.smieja@ii.uj.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot WmiI UJ, Rynek Główny, Kraków
2016-05-19
11:00 - 18:00
CZAS NA BAJKĘ…
Opis
O tym, jak popularne bajki („Kopciuszek”, „Trzy małe świnki”, „Brzydkie kaczątko”, „Piotruś Pan” i in.) kształtują (już bardzo wcześnie!): - nasz stosunek do czasu - sposób rozumienia czasu - i co z tego może wynikać - „choroba pośpiechu”, „tendencja do zwlekania”, umiłowanie slowlife
Dziedzina nauki
nauki humanistyczne, społeczne i ekonomiczne
Rodzaj wydarzenia
konkursy/quizy
Organizator
Uniwersytet Jagielloński
Rejestracja
NIE
Kontakt
dr Krystyna Golonka krystyna.golonka@uj.edu.pl
Adres
Miasteczko namiotowe, namiot WziKS UJ, Rynek Główny, Kraków
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10